Quảng cáo: Gem Riverside

Với đầy đủ tiện nghi cũng như lối thiết kế năng động thì luôn có một câu hỏi đi kèm với đó là giá của căn hộ này là bao nhiêu ? Giá bán căn hộ Gem Riverside của chủ đầu tư Đất Xanh rất cạnh tranh, các khách hàng tham gia mua Gem Riverside có thể khai thác đầu tư cho thuê hoặc sử dụng.

× Real Estate

osimi tower

5 months 6 days ago - 5 months 6 days ago #9 by Realestate
Can ho osimi tower co den 2 ho boi : 1 ho boi duoi dat va 1 ho boi tren cao.

Du an chung cu Osimi Tower duoc thiet ke xanh, voi canh quan cong vien la cay xanh, than thien voi moi truong xung quanh, mang den khong khi trong lanh, cho quy khach cam giac de chiu va thu gian hon sau nhung thoi gian lam viec va hoc tap day met moi.

can ho go vap gia re nam ngay tren mat tien duong Duong Quang Ham, Phuong 15, Quan Go Vap, Thanh Pho Ho Chi Minh. can ho osimi tower co tong dien tich len den 2,4ha, co 3 Block can ho cao 18 Tang va co tong so 384 can ho voi dien tich: 52m2 – 65m2 – 78m2

Ten du an: Osimi Tower can ho go vap

Vi tri du an: Mat tien duong Duong Quang Ham, Phuong 15, Quan Go Vap, Thanh Pho Ho Chi Minh

Chu dau tu: cong ty ANI

Tu van thiet ke: Cong ty Tu van Dau tu Xay dung TST

Quy mo: 2,4 ha, bao gom:

Khu pho Thuong mai: 3.617 m2, 28 lo. Dien tich tu 52m2 – 65m2 – 78m2

Khu can ho cao cap: 3.854 m2, 3 block cao 18 tang, 384 can ho, 1 tang thuong mai.

Truong tieu hoc: 7.867,5 m2 da hoan thien

Khoi cong: 2017

Hoan thanh: Quy 4/2018

Please Log in to join the conversation.

Time to create page: 0.188 seconds