Quảng cáo: Gem Riverside

Với đầy đủ tiện nghi cũng như lối thiết kế năng động thì luôn có một câu hỏi đi kèm với đó là giá của căn hộ này là bao nhiêu ? Giá bán căn hộ Gem Riverside của chủ đầu tư Đất Xanh rất cạnh tranh, các khách hàng tham gia mua Gem Riverside có thể khai thác đầu tư cho thuê hoặc sử dụng.

× Real Estate

diamond sea

1 month 4 days ago #7 by Realestate
Dia diem diamond sea vung tau : So 33A duong 30/4, Phuong 9, Tp Vung Tau.

Tong von dau tu: 1.004 ty dong.

Chu dau tu: Cong ty Co phan Xay dung Cong nghiep va Dan dung dau khi (PVC-IC)

Nha thau thi cong: Cong ty Co phan Xay dung Cong nghiep va Dan dung dau khi (PVC-IC)

Dien tich khu dat: 5.104 m2

Quy mo du an diamond sea : 2 tang ham, 32 tang noi

Thoi gian ban giao: T6/2018

Tong muc dau tu 1.004 ty dong. Dien tich khu dat: 5.104 m2 - Dien tich san: 93.415 m2 - Quy mo du an: 2 tang ham, 32 tang noi. Xem them osimi sea view Da thi cong den tang 29 va ban giao vao quy II/2018 voi chinh sach ho tro tuyet doi. du an diamond sea Vung Tau co vi tri thuan loi kim cuong cua trung tam thanh pho bien voi 4 MAT TIEN:

Nam o truc duong chinh den can ho vung tau hua hen se la trung tam tai chinh sam uat tai day. Can ho diamond sea voi 4 mat tien la cac con duong lon, duoc xay dung tren lo dat dep nhat Tp Vung Tau.

Please Log in to join the conversation.

Time to create page: 0.079 seconds