Quảng cáo: Gem Riverside

Với đầy đủ tiện nghi cũng như lối thiết kế năng động thì luôn có một câu hỏi đi kèm với đó là giá của căn hộ này là bao nhiêu ? Giá bán căn hộ Gem Riverside của chủ đầu tư Đất Xanh rất cạnh tranh, các khách hàng tham gia mua Gem Riverside có thể khai thác đầu tư cho thuê hoặc sử dụng.

× Real Estate

akari city

1 month 4 days ago #6 by Realestate
Ten du an: akari city – Khu do thi Anh Sang
Vi tri du an: mat tien duong Vo Van Kiet va Ho Ngoc Lam, Phuong An Lac, Quan Binh Tan, Tp.HCM
Chu dau tu: Cong ty co phan dau tu Nam Long (50% von)

Doi tac hop tac phat trien du an: Hankyu Realty va Nishi Nippon RailRoad ( 50% von)
Tong dien tich dat quy hoach duoc cap: 10 ha.
Mat do xay dung toan du an: 33 %
So Block can ho: 16 block cao 20 tang
Hang muc du an bao gom: akari city nam long ( 4624 can dong Flora ) va ShopHouse
Tong so can ho : 4624 can ho
Thoi gian phat trien tu: 2017 den 2022.

Cung trong nua cuoi nam 2017, Nam Long da chinh thuc trien khai xay dung du an can ho binh tan . Nam Long da ky hop dong xu ly nen va thi cong phan he thong thoat nuoc voi don vi xay dung Fecon. Ngoai ra, Cotecons cung da dat van phong tren cong truong tai du an. Dieu nay cho chung ta thay, Nam Long dang bat dau chuan bi trien khai mo ban can ho akari city .

Please Log in to join the conversation.

Time to create page: 0.078 seconds